Homeopathie voor dieren

Homeopathie kan bij dieren uitstekend worden toegepast. Een dier kan niet doen alsof, is volle
dig oprecht in zijn uitingen. Een dier leeft sterk op het moment en weerspiegelt in zijn gedrag de realiteit.

Maar het behandelen van dieren heeft ook nadelen: een dier kan niet praten, dus ook niet duidelijk omschrijven wat hij voelt of ervaart.
 

Het homeopathisch consult
Het homeopathisch behandelen van dieren heeft alleen effect er een goed samenspel is tussen het dier, de eigenaar en de homeopaat. Daarom is het eerste consult heel belangrijk. Tijdens dit consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Uiteraard wordt dan naar de klacht gevraagd. Het is van belang te weten wanneer deze voor het eerst is opgetreden, hoe de klacht zich uit, hoelang de klacht al bestaat en wat er in het voortraject eventueel al aan is gedaan.
Maar minstens zo belangrijk zijn de vragen over het dier zelf en zijn leefomgeving. Ook vragen over allerlei gewoontes en reacties van het dier maken deel uit van de anamnese: hoe is het eetgedrag, het slaapgedrag, de omgang met huisgenoten en andere dieren, de wijze van reageren bij onweer, als het dier alleen gelaten wordt of bij de komst van bezoekers?
Ten slotte wordt de eigenaar gevraagd te beschrijven hoe hij zelf zijn dier ervaart. En hoe gedraagt het dier zich tegenover de eigenaar: afhankelijk en steeds steun zoekend? Of juist afstandelijk en op zichzelf? Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de klacht, zijn er voldoende specifieke kenmerken van het dier bekend en is duidelijk hoe de relatie tussen dier en eigenaar is. Dan kan de behandeling beginnen. Tijdens de behandeling moet nauwkeurig worden waargenomen welke veranderingen optreden, hoe onbetekenend die soms ook lijken.


Chronische en acute klachten
Veel klachten kunnen homeopathisch worden aangepakt. Toch is het in de praktijk vaak zo dat mensen hun toevlucht zoeken tot de homeopathie als de reguliere behandeling onvoldoende resultaat heeft geboden. Klachten waarmee men bij mij komt, zijn onder andere huidproblemen, blaasproblemen, maag-darmproblemen en problemen van het bewegingsapparaat. Ouderdomsklachten nemen een aparte plaats in, omdat ze duidelijk samenhangen met het energieverlies van het lichaam.

Acute klachten
Naast chronische klachten kunnen ook acute klachten behandeld worden met homeopathie. Denk aan diarree en verstopping, maagproblemen, angst bij vuurwerk, klachten na een ongeval of na een shock na een aanrijding of verhuizing.