HPV, mazelen, vaccinaties ontstoren profylaxe, homeopatische vaccinaties

Homeopathische Profylaxe; immuniseren zonder vaccinatie
 
In verband met een waarschuwing door de RCC dat HP misleidend is heb ik de informatie op de website verwijderd.
 
Ik heb in 2013 een nascholing gevolgd over dit onderwerp en kan u informeren over deze werkwijze en de middelen ook voor u bestellen. Ik werk volgens de methode van de Australische arts Dr. Isaac Golden die zich vanaf 1985 gespecialiseerd heeft  in dit onderwerp. 
  
Lees meer hier.
http://nvkp.nl/veelgestelde-vragen/zijn-er-alternatieven-voor-vaccinaties/
 
 
 
Vaccinaties ontstoren :  
De laatste jaren neemt het aantal publicaties met kritische geluiden over inentingen toe.
Binnen de homeopathie wordt al langer genuanceerd over inentingen gedacht.
De algemeen aanvaarde gedachte binnen de homeopathie is dat inentingen vooral een belasting van het immuunsysteem zijn, blokkades achterlaten en (vooral bij de kinderziektes) onbestemde nieuwe ziektetoestanden veroorzaken.
 
 
  
Mijn ervaring is dat veel klachten ontstaan door een verminderde weerstand die zijn ontstaan na vaccinatie. Binnen de homeopathische praktijk geven we mensen met klachten na inentingen allereerst een geneesmiddel dat bij de symptomen past. Soms blijkt dat niet te werken vanwege de blokkades in het afweersysteem die door inentingen zijn nagelaten.
Door gebruik te maken van homeopathisch gepotentiƫerde vaccins (isotherapie) kunnen we de blokkades opheffen en klachten die hierdoor zijn ontstaan laten verdwijnen.
Deze ontstoring kan ook nog plaatsvinden jaren na de vaccinatie!
 
 
 Lees hier het interview wat ik heb gehouden met de vaccinatie raad :
  http://www.vaccinatieraad.nl/2014/01/na-de-3e-hpv-vaccinatie-zien-moeders-hun-meiden-elkaar-kukelen/
 
 

Disclaimer: Dynamis homeopathie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit  het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, zienswijzen of informatie. Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, situatie of enige toepassing. Verwijzingen in deze website kunnen leiden naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarop wij geen invloed hebben en wij zijn dan ook niet  verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid (of wat dan ook) van deze informatie. Deze website is niet bedoeld om u te weerhouden of te onttrekken aan reguliere medische behandeling. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de op de website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie.