natuurgeneeskunde vaccinaties ontstoren CEASE

Homeopathie wat is dat ?


Het principe is eenvoudig: een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is - als geneesmiddel - ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Kortweg: SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (het gelijkende wordt genezen door het gelijkende) Koffie bijvoorbeeld kan slapeloosheid veroorzaken (bij overmatig gebruik of bij gevoelige mensen). Als homeopathisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

Bij homeopathische behandeling van aandoeningen gaat het erom het zelfgenezend vermogen te stimuleren. Er wordt naar een middel gezocht dat het zelfgenezend vermogen van de patiënt kan activeren, volgens het similia-principe. Er wordt naar een middel gezocht dat bij de persoonlijkheid past. Omdat mensen en persoonlijkheden verschillen, verschilt het ook van persoon tot persoon welk middel iemand krijgt bij een bepaalde aandoening Homeopathie werkt anders:

De mogelijkheid om met hulp van homeopathie te genezen en het tempo waarin dit gebeurt hangt af van een meerdere factoren, zoals de vitaliteit van de patiënt, de duur en aard van de klacht en de ziekte onderhoudende omstandigheden. Een acute klacht zal sneller genezen dan een klacht die iemand al jaren heeft.

Grondlegger van de homeopathie zoals wij die kennen is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843).

Door experimenten op zichzelf en op anderen ontdekte hij de beginselen van de homeopathie. Heel bekend is zijn eerste experiment met de stof kinabast, een voorloper van de kinine. Kinabast was destijds een bekend geneesmiddel tegen malaria.

Hoewel Hahnemann geen malaria had, slikte hij de kinabast zelf. Toen hij dat deed kreeg hij alle verschijnselen van iemand met malaria. In 1810 verscheen van Hahnemann het 'Organon der Heilkunst', een dikke handleiding voor artsen en therapeuten, waarin Hahnemann alle basis principes van de homeopathie heeft uiteengezet.


 


 Voor meer informatie :You-tube fimpje met uitleg :https://www.youtube.com/watch?v=N0XtUUKUslI#t=293