Het eerste consult.
Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze.

Er wordt vanuit gegaan de klachten met elkaar samenhangen en uiting zijn van een balansverstoring. De patiënt wordt dus gezien als één geheel. De behandeling begint met een uitgebreid eerste consult dat zo'n 1½ uur duurt. Tijdens dat gesprek wordt ingegaan op alle symptomen, zowel op lichamelijk, als op psychisch en emotioneel nivo. Bij dat totaalbeeld wordt een passend homeopathisch geneesmiddel uitgezocht.
Een klassiek homeopaat probeert tijdens een gesprek een zo helder mogelijk beeld te krijgen van uw persoonlijkheid. Er worden allerlei details gevraagd over de klacht
en waarmee iemand bij de homeopaat komt.

Maar ook andere onderwerpen die informatie geven over wie iemand is en wat individuele kenmerken zijn komen aan bod. Ook worden vragen gesteld over dingen die niet direct te maken hebben met de klacht waarvoor iemand komt. Bijvoorbeeld over slaaphouding, over de invloed van het weer op iemands welzijn, of over wat iemand doet als hij boos is. Zulke informatie zegt iets over de persoon, over hoe iemand is. Het is voor de beoordeling van de werking van het middel van belang dat u alle veranderingen na de inname van het middel goed bijhoudt en bij het vervolgconsult doorgeeft

De verdere behandeling wordt bepaald op basis van uw symptomen en uw reactie op het middel. Het vervolgconsult meestal 4 - 6 weken na het begin van de behandeling plaats en duurt ongeveer een uur. 

De huisarts.
U bent vrij in uw keuze voor een klassiek homeopathische behandeling; u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts heeft een centrale rol in de reguliere gezondheidszorg in Nederland. Ook wat betreft natuurlijke geneeswijzen zijn veel huisartsen graag op de hoogte van de behandeling. Indien u dat wenst ontvangt uw huisarts een kennisgeving van de behandeling.  

 

Vanaf 2011 is het verplicht uw Burger Service Nummer (BSN) op de rekening te vermelden.
Wilt u bij het eerste consult uw BSN/ legitimatiebewijs meebrengen?